Interviews

Winkelleegstand: het belang van samenwerking

John Bardoel

Overheden worstelen met oprukkende winkelleegstand en de integraliteit en flexibiliteit van hun ruimtelijk economische beleid. Hoe pak je deze vraagstukken aan; welke rol neem je als overheid in, welke instrumenten zijn er en hoe betrek je stakeholders?

Lees meer...

Verbeelding

Weg van de toekomst?

omgevingswegvandetoekomst

Onze visie

Een nieuw paradigma, een nieuwe wet

Verandering

Met de Omgevingswet beoogt de overheid het bundelen en vereenvoudigen van de huidige  (sectorale) wetgeving op het gebied van het omgevingsrecht. De wetgeving moet praktischer en transparanter worden voor burgers, maar ook voor de ambtenaren die met de wet moeten werken. Op deze manier wordt getracht de kloof tussen de overheid en de maatschappij te dichten.

Lees meer...

Columns

Via Vicus (omgevingsweg)

Romeinse ordening
De Romeinen hadden een bijna mathematische opvatting over de inrichting van de omgeving. Of beter gezegd: de inrichting van de stad (urbs). Alles buiten de stad (pagus) was vrijland voor boeren, buitenlui en patriciërs. De Romeinse ruimtelijke ordening van de stad had enkele eenvoudige maar ook strikte basisprincipes:

Lees meer...

Opinie & debat

Noodzaak voor opnemen gezondheidsnormen in Omgevingswet?

Geit kinderboerderij Bornem

GGD Nederland pleit ervoor dat er gezondheidsnormen worden opgenomen in de Omgevingswet. Gemeenten zouden op deze manier bouwplannen in bewoond gebied moeten kunnen tegenhouden wanneer die schadelijk zijn voor de volksgezondheid. 

Lees meer...

Onderzoek

Nijmegen omarmt de Waal

stadsbrug nijmegen

In Nijmegen wordt gebouwd aan een nieuwe verbinding tussen Nijmegen en de noordzijde van de Waal. De nieuwe stadsbrug, die 'De Oversteek' gaat heten, komt ten westen van de bestaande Spoorbrug en de Waalbrug. De naam herinnert aan de Waaloversteek door de 82e Luchtlandingsdivisie in 1944. De bouw van de brug maakt deel uit van een omvangrijke serie gebiedsontwikkelingen rondom de Waal in Nijmegen.

Lees meer...

Redactioneel commentaar

Congres Omgevingswet: 29 oktober 2014

Congres Omgevingswet 25 september 2013

Congres Omgevingswet 2014
Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft i.s.m. ROSTRA

Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Ofwel: de Omgevingswet. Het wetsvoorstel is onlangs in behandeling genomen door de Tweede Kamer. Welke kansen en bedreigingen voor gebiedsontwikkeling zien vakwereld, wetenschap en bestuur?

De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft organiseert opwoensdag 29 oktober aanstaande de derde editie van het Congres Omgevingswet. Informeren en opinievorming ten aanzien van de consequenties van de wet voor gebiedsontwikkeling staan centraal. Welke mogelijkheden biedt de wet de praktijk? Waar zit de ruimte?

Urgente thema's met grote relevantie voor gebiedsontwikkeling zijn het omgevingsplan, bestuurlijke afwegingsruimte, flexibiliteit en innovaties bij de toepassing van omgevingsnormen en het grondbeleid. Bovendien aandacht voor de ervaringen met het nu al werken in de geest van de wet. Welke winst voor gebiedsontwikkeling valt te behalen met het voorsorteren op de wet?

Vooraanstaande vertegenwoordigers uit de wereld van overheden, marktpartijen en experts reflecteren en delen hun inzichten met u. Ten tijde van het congres worden de eerste reacties vanuit de Tweede Kamer verwacht. Een mooi moment om expertise te mobiliseren. De op het congres gedeelde conclusies worden dan ook direct na afloop aangereikt aan de politiek.

Kortom: het Congres Omgevingswet 2014 is de gelegenheid bij uitstek om in één dag meer dan geïnformeerd te worden over de mogelijkheden die de Omgevingswet de praktijk van gebiedsontwikkeling biedt.

Gebruik #OW2910 in uw tweets!

Voor meer informatie over het programma, de deelsessies en aanmelden: http://www.rostra.nl/congress.asp?congress_id=547